Označené príspevky Mgr. Katarína Bieliková

Klinická psychologička, ktorá sa venuje dospelým, ale predovšetkým deťom a dospievajúcim. Okrem klinickej psychodiagnostiky sa zameriava aj na terapiu detí a pubescentov s poruchami správania, poruchami príjmu potravy (obezita, bulímia a anorexia) a náprave ich dôsledkov.

„Zdravie dieťaťa je už od narodenia v rukách rodičov. V dnešnej dobe sa stále častejšie stretávame s civilizačnými ochoreniami, ktoré postihujú v značnej miere práve deti. O tom ako sa venovať prevencii a naučiť sa vhodným životosprávnym návykom, hovorí psychologička Katarína Bieliková.“